Man har länge använt dans som både fysisk och psykisk terapi och idag använder man sig av denna konstform för att hjälpa den som har parkinsons. Det har visat sig att

dans hjälper Parkinsonpatienter på många olika vis, inte minst genom att träna balans och koordination; två av de förmågor som sjukdomen bryter ner. Det finns exempel på svårt sjuka och handikappade patienter som plötsligt kommer till liv och kan dansa vackert när tillfälle bjuds, och det verkar ha att göra med att andra nervcentra i hjärnan aktiveras när man dansar.
Parkinsonförbundet organiserar landet över olika danskvällar för dem som vill och här får man både dansa själv och med varandra. Det finns hjälpredskap att tillgå, som rullatorer och ledstänger, och man får både improvisera och följa specifika koreografier.

Detta ger inte bara fysisk träning utan även glädje och gemenskap; alla deltagare kan få stöd av varandra och uppleva att de inte är ensamma med sitt tillstånd.