Tiodans är det som på engelska kallas ”ballroom dancing”. Skillnaden mellan den engelska och den svenska termen är dock att ”ballroom dancing” kan avse rent social pardans, medan tiodans uteslutande är en tävlingsform.

Så som namnet antyder består tiodans av tio olika danser. Dessa fördelas i två olika delar: standarddans och latinamerikansk dans. Inom standarddansen hittar man modern vals, wienervals, quickstep, tango och slowfox, medan den latinamerikanska dansen består av cha-cha-cha, rumba, samba, jive och pasodoble.

Vid en tävling dansar flera par samtidigt på dansgolvet. Deras dans bedöms av domare, som tittar på saker som parens hållning, deras ”frame” (det vill säga deras fattning om varandra), deras musikalitet och uttryck, hur de rör sig över golvet, deras fotarbete och deras presentation. Domarnas poäng för varje par läggs sedan ihop, och paren med högst poäng går vidare till nästa omgång. Efter ett visst antal omgångar kommer man till finalen, och hur många par som dansar i finalen kan variera från tävling till tävling – ibland dansar så många som åtta par samtidigt i finalen. I finalen övergår domarna till det bedömningssystem som tidigare användes inom konståkning, det vill säga att varje par får en poäng mellan 1,0 och 6,0.

En viktig del av tiodansen är klänningarna och kostymerna. Att se på tiodans är att se på ett färgsprakande spektakel av starka färger, paljetter och strass, liksom ofta extravaganta håruppsättningar och sminkningar. Ett sätt att spara tid när man ska ha sådana håruppsättningar, samtidigt som man ofta måste byta outfit på kort tid, kan vara att använda en peruk som redan är förberedd. På Partykungen.se hittar du både naturtrogna och mindre naturtrogna peruker, som passar lika bra till fest som till andra tillfällen.